Resource details Resource details

Gdzie jest Mimi?

2014-08-20T21:06:45

Access resource
Descriptors:
bezpieczeństwo internet
Keywords:
cyberprzemoc, film, e, learning, plan
Age range:
13 - 15
Resource type:
kurs plan lekcji wideo
License:
See License
Provider:
Insafe Network, Europe
Read about in:
en pl


Film, kurs e-learning oraz scenariusz lekcji dla uczniów w wieku 10-13 poświęcony problemowi cyberprzemocy. Podczas lekcji uczniowie oglądają film Gdzie jest Mimi? Głównym celem scenariusza zajęć jest pokazanie specyfiki zjawiska cyberprzemocy oraz jego konsekwencji zarówno dla ofiary, jak i sprawcy. Prezentowane są także strategie radzenia sobie z cyberprzemocą.

Comments and ratings

Item not commented nor rated