Resource details Resource details

Nätlivet

2014-08-27T21:06:28

Access resource
fi:
sv:
en:
Descriptors:
säkerhet internet
Keywords:
internetbruk, nätet
Age range:
7 - 13
Resource type:
lektionsplan video
License:
See License
Provider:
Insafe Network, Europe
Read about in:
en fi sv
Authors:
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti


Detta material innehåller tre modellektioner. Varje lektion bygger på en berättelse som anknyter till internet. Det narrativa sättet väcker känslor, vilket förstärker inlärningsupplevelsen. Reservera en 45 minuters lektion för en berättelse, inklusive diskussion.I varje berättelse, riktad till en viss åldersgrupp, framhävs vissa teman förknippade med internetbruk. Syftet med berättelserna är inte att lära ut all kunskap som behövs på nätet under en och samma lektion, utan att fokusera på saker som är relevanta för den specifika åldersgruppen.

Comments and ratings

Item not commented nor rated