Resource details Resource details

MIK-rummet - sajt om medveten medieanvändning

2014-08-27T21:06:28

Access resource
Descriptors:
säkerhet internet
Keywords:
MIK, medie, och, informationskunnighet, lektionstips, medieveten, medieanvändning
Age range:
Older than 18 years old.
Resource type:
lektionsplan referens text video webbplats
License:
See License
Provider:
Insafe Network, Europe
Read about in:
en sv
Authors:
Swedish Media Council


Syftet med MIK-rummet är att stärka vuxna i barns och ungas närhet, så att de i sin tur kan bidra till att bygga upp barns medie- och informationskunnighet, MIK. I MIK-rummet finns fakta och verktyg som hjälper nära-barn-professionella och föräldrar i det arbetet. MIK-rummets olika huvuddelar bygger på definitionen av medie- och informationskunnighet. Det handlar om 1. Mediers roll i samhället 2. Finna, analysera och kritiskt värdera information samt 3. Kommunicera och skapa. Utöver detta finns statistik från våra rapporter Ungar & medier och Småungar & medier.På MIK-rummet finner du bland annat följande: Faktatexter Reflektionsfrågor som ska få läsaren att fundera vidare utifrån faktatexterna Lektionstips - länkar till pedagogiskt material där rekommenderad ålder är angiven Koppling till läroplanen - ämnets koppling till Lgr11 och Lgy11 Filer - dokument att ladda ner i förekommande fall

Comments and ratings

Item not commented nor rated