Resource details Resource details

Talk show "W Sieci"

2014-08-27T21:06:28

Access resource
Descriptors:
bezpieczeństwo internet
Keywords:
lekcja, cyberprzemoc, grooming, e, learning, film, farna
Age range:
13 - 17
Resource type:
plan lekcji wideo
License:
See License
Provider:
Insafe Network, Europe
Read about in:
en pl


Zajęcia „W Sieci” poświęcone są bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu. Przeznaczone są dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.Do przeprowadzenia zajęć “W Sieci” opartych o proponowany scenariusz, potrzeba dwóch (rozwiązanie rekomendowane) lub jednej godziny dydaktycznej. Mogą one być realizowane w ramach zajęć lekcyjnych lub jako zajęcia pozalekcyjne.Głównym elementem zajęć według proponowanego scenariusza jest projekcja materiału (z płyty lub pobranego z serwisu www.dzieckowsieci.fdn.pl), który w konwencji programu talk-show pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji, z jakimi mogą mieć do czynienia młodzi ludzie w Internecie – cyberprzemoc oraz uwodzenie. Gospodarzem programu jest piosenkarka Ewa Farna. W pełnej (dwugodzinnej) wersji zajęć wykorzystywane są również wypowiedzi innych popularnych wśród młodzieży osób, opowiadających do wykorzystywaniu Internetu w pracy i do realizacji swoich pasji. Istnieje także kurs e-learning i film.

Comments and ratings

Item not commented nor rated