Resource details Resource details

Digital dialog i skolen

2014-06-18T21:04:28

Access resource
Descriptors:
safety Internet
Age range:
Older than 7 years old.
Resource type:
guide lesson plan tool website
License:
See License
Provider:
Insafe Network, Europe
Read about in:
da en
Authors:
Safer Internet Centre,


“Digital dialog i skolen” er tilgængelig via hjemmesiden www.digitaldialog.dk. Herfra kan materialet downloades i enkelte afsnit eller som samlet pdf. Materialet er også udgivet som hæfte, som blev sendt til skoleledere på skoler i hele Danmark. Målet med materialet er at hjælpe skoler i gang med en dialog om digital trivsel og skolens værdier i forhold til børn og voksnes brug af onlinemedier. Materialet indeholder en række dilemmakort, der kan danne grundlag for arbejdet i skolens forskellige fora: ledelsesteamet, skolebestyrelsen, personalet, eleverne og forældrene. Der gives i materialet bud på metoder, så alle parter i skolens hverdag kan blive involveret i processen, og så dialogen kan foregå på tværs af disse.

Comments and ratings

Item not commented nor rated