Resource details Resource details

Семейни дуели

2014-08-27T21:06:28

Access resource
Descriptors:
safety Internet
Keywords:
семейна, игра, онлайн, обучение, общуване, семейно
Age range:
Older than 7 years old.
Resource type:
educational game
License:
See License
Provider:
Insafe Network, Europe
Read about in:
bg en
Authors:
ARC Fund, Association Parents
Rate and add a comment

Log-in or create an account to rate and add comments on this resource!Онлайн игра за всички видове компютърни устройства, включително и смартфони. Играе се от семейни отбори - поне един родител и едно дете, отговаря се на въпроси от всички области на знанието, включително компютри и интернет безопасност. Членовете на семейния отбор могат да си препращат въпросите за отговор в определеното време от 2 минути.

Comments and ratings

Item not commented nor rated