За нас

Знакът за онлайн безопасност eSafety е общоевропейска услуга за акредитация и подкрепа на училища, имаща за цел да ги подпомогне да осигурят сигурна и благоприятна среда, с безопасен достъп до дигиталните технологии, включени в образователния процес

Знакът за онлайн безопасност eSafety има за цел да бъде основен източник на информация за учители, директори и системни администратори, когато става дума за:

  • оценка на онлайн безопасността на техните училища;
  • предприемане на мерки за подобряването и подсилването й;
  • споделяне на добри практики с колеги.

Благодарение на Общността на Знака за онлайн безопасност eSafety, училищата могат да оценят собствената си дигитална инфраструктура от гледна точка на онлайн безопасността, както и собствената си политика и практика в тази област от гледна точка на международните стандарти.

Общността на Знака за онлайн безопасност eSafety обединява почти 4000 учители и представители на организации за контакт (министерства на образованието, университети, национални центрове за безопасен интернет) от 38 страни!

Как се роди идеята за Знака за онлайн безопасност?

Като непрестано развиваща се концепция, понятието за онлайн безопасност обхваща уменията, нагласите и поведението на потребителите онлайн, както и съдържанието, до което те имат достъп, и онлайн контекста, в който работят. Разпознавайки нарастващата нужда на училищата от съдействие за управлението на употребата им на дигиталните технологии, много водещи технологични компании и министерства на образованието обединиха силите си с Европейската училищна мрежа (European Schoolnet), за да запълнят празнината по начин, включващ всички заинтересовани страни.

Инициативата „Знак за онлайн безопасност eSafety“ се роди в резултат на тези обединени усилия през 2012 г.

Пилотната програма

Проектът стартира официално на Деня за безопасен интернет през 2012 г. с двугодишна пилотна програма, в рамките на която училища тестваха платформата с нарастващия й брой фунционалности и версии на различни езици. Обратната връзка от училищата послужи за оформяне на същината на услугата за онлайн безопасност „eSafety“, предлагана на училищата, особено на инструмента за оценка и акредитация.

Резултатите от този тестов период показаха, че има нужда от персонализиран План за действие, който училищата да могат да си свалят след попълването на Фомуляра за оценка и който да им помогне едновременно да разберат какво е настоящото състояние на онлайн безопасността при тях и кои са ключовите области за подобрение. Знакът за онлайн безопасност eSafety бе оформен по такъв начин, че да е в съзвучие със съществуващите по-рано иницициативи на национално и регионално ниво из цяла Европа.

Изследователска програма

Преди да започне работата по проекта беше проведено обширно изследване в различни страни като Австрия, Белгия (Фландрия), Естония, Италия, Португалия, Испания и Обединеното Кралство. Бяха избрани страни, които да осигурят добра представителност на високо и слабо технологизирани училища и да представят различни законодателни и педагогически рамки за онлайн безопасността. Проучването включваше и обширно настолно изследване и интервюта с представители на различните заинтересовани страни.

През февруари 2012 г. Европейската училищна мрежа (European Schoolnet) публикува доклад, описващ фазата на изследването и процеса на изграждането на концепцията на портала, който се осъществи в периода от юни до декември 2011 г. Заинтересованите страни, започнали проекта

Проектът за Знака за онлайн безопасност eSafetyбеше започнат като проект, включващ различните заинтересовани страни.

Заинтересованите страни, започнали проекта

Това се случи, защото много от водещите компании (Kaspersky Lab, Liberty Global, Microsoft and Telefonica) и европейски министерства на образованието разпознаха нарастващата нужда на училищата от подкрепа и решиха да обединят усилията си с Европейската училищна мрежа (European Schoolnet), за да запълнят съществуващата празнина.Консорциумът беше подкрепен в действията си от министерства на образованието и образователни организации в Австрия, Естония и Испания и във все повече други страни.

Станeте партньор

 

Настояще и бъдеще

За да се надгради над съществуващата експертиза в областта на онлайн безопасността, чрез програмата Еразъм + беше стартиран проект, опиращ се на насрастващата популярност на инициативата Знак за онлайн безопасност eSafety, наречен „Знак за онлайн безопасност eSafety +, стани следващия Шампион по онлайн безопасност“, който цели да:

  • овласти Шампионите по онлайн безопасност;
  • да очертае настоящите нужди и ключови приоритети на европейските училища;
  • да подпомогне споделянето на добри практики сред по-широката общност от учители, директори, системни администратори и цялата училищна екосистема.

Научете повече за проекта.

Посетете секцията на Шампионите по онлайн безопасност.