Какво е Знакът за онлайн безопасност eSL?

Знакът за онлайн безопасност eSafety е инициатива на Европейската училищна мрежа (European Schoolnet) , стартирана през 2012 г. Целта й е да предостави на училищата в Европа и на съответните училищни общности:

  • общоевропейска услуга за акредитация и подкрепа;
  • онлайн среда и общност от учители, директори и системни администратори, други представители на училищния персонал.

Общността на Знака за онлайн безопасност eSafety предоставя на тези хора идеалното пространство да взаимодействат помежду си, да обменят добри практики, да потърсят съвет и да споделят случаи, в които са срещнали затруднения, както и как са разрешили проблема в тези случаи.

Системата за акредитация на Знака за онлайн безопасност eSafety позволява на потребителите да оценят нивото на онлайн безопасността на училището си по редица критерии, по които могат да разберат силните страни и слабостите в три основни области: инфрастуктурата, политиките и практиките.

Как става това?

Ако сте нови в средата на Знака за онлайн безопасност eSafety, чувствайте се свободни най-напред да разучите публичния портал, да прочетете последните новини, да прегледате ресурсите и да откриете защо Знака за онлайн безопасност eSafety е полезен за Вашето училище. След като го направите, моля, регистрирайте се, за да се присъедините към Общността и да можете да четете форумите, да се включите в тях и да започете процеса по акредитация, за да придобиете своя Знак за онлайн безопасност eSafety! В най-общи линии, за да придобиете такъв Знак за онлайн безопасност eSafety, е необходимо да се регистрирате, да се присъедините и да участвате в общността, да споделите своите знания и експертиза (в секциите „Ресурси“ и „Случаи“), да се подготвите за процеса по самооценка, на базата на информацията за него, публикувана на сайта и най-накрая, да попълните въпросника и да подадете своя формуляр. След като придобиете Знак за онлайн безопасност eSafety, той е валиден за 18 месеца, като след 12 месеца вие можете да повторите процеса по самооценка.

Какви точно са Знаците за онлайн безопасност eSafety?

На базата на нивото на онлайн безопасност на Вашето училище и на другите фактори, отчетени в процеса по самооценка, можете да придобиете един от следните Знаци:

  • Железен знак – базисно ниво на онлайн безопасността;
  • Бронзов знак – минимална запознатост с онлайн безопасността;
  • Сребърен знак – по-задълбочен подход към онлайн безопасността;
  • Златен знак – изключителни практики във всички области на онлайн безопасността и в преподаването й.

Готови ли сте да се включите и да допринесете за по-сигурната употреба на интернет и дигитални устройства във Вашето училище? Прочетете за онлайн безопасността и се присъединете към Общността!!