About

Projekt eSafety Label je celoevropskou službou pro akreditaci a následou podporu školám se zaměřením na podporu a realizaci bezpečného online prostředí pro výuku.

Záměrem webové stránky eSafety Label je stát se rychlým pomocníkem všem učitelům, zástupcům vedení škol a ICT administrátorům v případech, kdy chtějí:

  • vyhodnotit úroveň online bezpečnosti na svých školách
  • učinit něco pro její zlepšení
  • sdílet příklady nejlepší praxe s ostatními uživateli

Díky komunitě eSafety Label školy mohou revidovat vlastní infrastrukturu online bezpečnosti, bezpečnostní pravidla a praktické postupy, a porovnat je s národními i mezinárodními standardy.

Komunitu eSafety Label tvoří bezmála 4000 učitelů a kontaktních míst (Ministerstev školství, univerzit, center bezpečnějšího internetu atd.) z celkem 38 zemí!

Jak projekt eSafety Label vznikl?

Jako neustále se vyvíjející koncepce zahrnuje eSafety (online bezpečnost) dovednosti, postoje a chování uživatelů online technologií stejně jako obsah, ke kterému přistupují a online prostředí, v němž pracují. Vzhledem k rostoucím potřebám škol v oblastech řízení a správy technologií vedoucí technologické společnosti spolu s ministerstvy školství spojily své síly s organizací European Schoolnet aby školám pomohly tuto problematiku řešit na úrovni podpory více zúčastněných stran.

Základní kámen iniciativy eSafety Label byl položen přijetím společného prohlášení v roce 2012.

Pilotní program

Projekt byl oficiálně představen a spuštěn při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2012. Následoval dvouletý pilotní program, v průběhu kterého školy testovaly platformu spolu s narůstajícím počtem rozšíření a jazykových verzí. Zpětná vazba od škol pomohla lépe specifikovat služby projektu eSafety Label, především hodnotící a akreditační nástroj.

Výsledek této testovací periody ukázal potřebu nabídky personalizovaného akčního plánu, který si školy mohou stáhnout po kompletaci hodnotícího formuláře. Ten jim pomůže lépe porozumět jejich aktuálnímu stavu online bezpečnosti na škole a poukáže na klíčové oblasti zlepšení. Projekt eSafety Label byl navržen v souladu s předchozími iniciativami na národních a regionálních úrovních napříč Evropou.

Program výzkumu

Před zahájením vývoje proběhl v několika zemích rozsáhlý výzkum. Patřily mezi ně Rakousko, Belgie (Flandry), Estonsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie. Země byly vybrány s cílem garantovat široký záběr škol od méně po vysoce technologicky vyspělé s různou legislativou pro online bezpečnost a pedagogický rámec. Výzkum obsahoval rozsáhlé prověřování na úrovni desktopů a rozhovory s klíčovými partnery.

V únoru 2012 publikoval European Schoolnet zprávu popisující výzkumnou fázi a specifický proces návrhu portálu, který probíhal v období června až prosince 2011.

Kompletní zprávu si můžete stáhnout zde.

Zakládající klíčoví partneři

Projekt eSafety Label byl založen jako projekt více klíčových partnerů. Je to z toho důvodu, že řada předních společností (Kaspersky Lab, Liberty Global, Microsoft a Telefonica) spolu s evropskými ministerstvy školství (Belgie - Flandry, Itálie a Portugalsko) uznaly rostoucí potřeby škol pro pomoc a rozhodly se spojit síly s organizací European Schoolnet pro řešení tohoto problému. Konsorcium bylo podporováno ve svých akcích prostřednictvím ministerstev školství a vzdělávacích organizací v Rakousku, Estonsku a Španělsku a rozšiřuje se do stále většího počtu evropských zemí.

Chci se stát partnerem

 

Současnost a budoucnost

Na základě odborných znalostí v oblasti online bezpečnosti a pokračující popularity iniciativy eSafety Label vznikl projekt ""eSafety Label +, staňte se dalším šampionem eSafety"". Je financován z programu Erasmus + a jeho cílem je:

  • posílit síť eSafety šampionů
  • mapovat současné potřeby a klíčové priority evropských škol
  • sdílet osvědčené postupy mezi širokou komunitou učitelů, vedoucích pracovníků na školách, koordinátorů ICT a celým školským ekosystémem.

Find out more about the project on the dedicated area on this portal.

Visit the eSafety Champion area.