What is the eSafety Label?

Projekt eSafety Label je iniciativou organizace European Schoolnet , představenou v roce 2012. Jejím cílem je nabídnout evropským školám koncept:

  • celoevropského systému služeb akreditace a podpory,
  • online prostředí a komunitu pro učitele, vedení školy, ICT koordinátory a zaměstnance školy.

Komunita eSafety nabízí členům ideální prostor pro interakci, sdílení nejlepších postupů, žádost o radu a sdílení infromací o obtížných případech s postupy řešení.

Akreditační systém eSafety umožňuje uživatelům vyhodnotit úroveň e-safety (online bezpečnosti) na škole s využitím souboru kritérií, které pomohou odkrýt silné a slabé stránky související se třemi hlavními oblastmi: infrastrukturou, pravidly užívání (politikou) a praxí.

Jak vše funguje?

Pokud jste na stránce eSafety Label nováčky, přijměte naše pozvání a v klidu si projděte veřejnou část portálu, přečtěte si novinky, prohlédněte si zdroje a seznamte se s tím, jak může být eSafety Label užitečný pro vaši školu. V okamžiku, kdy budete připraveni, neváhejte se registrovat a zapojit do komunity, začněte sledovat diskuzní fórum a zahajte akreditační proces k získání etikety eSafety Label.

K tomu, abyste získali etiketu eSafety Label, je zapotřebí se nejprve registrovat, zapojit se do komunity, sdílet vaše znalosti a zkušenosti (také prostřednictvím různých zdrojů a příkladů z praxe), připravit samohodnící proces založený na informačních materiálech eSafety a nakonec vyplnit a odeslat váš hodnotící dotazník. Od okamžiku obdržení etikety eSafety Label je její platnost 18 měsíců a po uplynutí 12 měsíců můžete zopakovat hodnotící proces.

Co přesně jsou etikety eSafety Label?

Na základě úrovně online bezpečnosti na vaší škole a dalších faktorech vyhodnocených v průběhu hodnotícího procesu můžete obdržet etiketu eSafety Label následujících označení:

  • železná, základní úroveň online bezpečnosti
  • bronzová, minimální povědomí o online bezpečnosti
  • stříbrná, pokročilejší přístup k online bezpečnosti
  • zlatá, vynikající praxe ve všech oblastech online bezpečnosti včetně vzdělávání

Jste připraveni se více zapojit a podpořit bezpečnější používání internetu a digitálních nástrojů na vaší škole? Přečtěte si více o online bezpečnosti a připojte se k naší komunitě!