About

Το eSafety Label είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία διαπίστευσης και υποστήριξης για τα σχολεία, με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον για ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή τεχνολογία στο πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας.

Ο δικτυακός τόπος της ετικέτας ψηφιακής ασφάλειας αποσκοπεί να αποτελέσει ένα κοινό σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς, διευθύνσεις σχολείων και καθηγητές Πληροφορικής - ΤΠΕ όσον αφορά:

  • στην αξιολόγηση της ασφάλειας του σχολείου στο διαδίκτυο
  • στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση και την ενίσχυση της
  • στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ομολόγων τους

Χάρη στην κοινότητα ετικετών eSafety, τα σχολεία μπορούν να αναθεωρήσουν τη δική τους υποδομή ασφάλειας στο διαδίκτυου, την πολιτική και τις πρακτικές έναντι εθνικών και διεθνών προτύπων.

Η κοινότητα ετικετών eSafety αποτελείται από σχεδόν 4.000 εκπαιδευτικούς και σημεία επαφής (υπουργεία Παιδείας, πανεπιστήμια, κέντρα ασφαλούς διαδικτύου κ.λπ.) από 38 χώρες!

eSafety Label - Πώς γεννήθηκε?

Ως μια διαρκώς εξελισσόμενη έννοια, η ψηφιακή ασφάλεια (eSafety) ή η «διαδικτυακή ασφάλεια» (""online safety"") περιλαμβάνει τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο, καθώς και το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση και το διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται. Αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες των σχολείων για βοήθεια για τη διαχείριση της χρήσης της τεχνολογίας, αρκετές από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και τα Υπουργεία Παιδείας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με το European Schoolnet για να αντιμετωπίσουν το χάσμα με έναν πραγματικά αμοιβαίο τρόπο.

Η πρωτοβουλία για την ετικέτα eSafety δημιουργήθηκε εξαιτίας αυτής της κοινής δέσμευσης το 2012.

Το πιλοτικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2012 και ακολούθησε ένα διετές πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο τα σχολεία εξέτασαν την πλατφόρμα και τον αυξανόμενο αριθμό χαρακτηριστικών και γλωσσικών εκδόσεων. Τα σχόλια των σχολείων διαμόρφωσαν τη φύση των υπηρεσιών της ετικέτας eSafety που προσφέρονται στα σχολεία και ειδικότερα στο εργαλείο αξιολόγησης και διαπίστευσης.

Το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμαστικής περιόδου κατέδειξε την ανάγκη ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης το οποίο τα σχολεία μπορούν να μεταφορτώσουν μετά την ολοκλήρωση της φόρμας αξιολόγησης, βοηθώντας τους να κατανοήσουν την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας τους και τους βασικούς τομείς που πρέπει να βελτιωθούν. Η ετικέτα eSafety διαμορφώθηκε έτσι ώστε να είναι αρμονική με τις προηγούμενες πρωτοβουλίες τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ερευνητικό πρόγραμμα

Πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη, διεξήχθησαν εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες χώρες, όπως η Αυστρία, το Βέλγιο (Φλαμανδικό), η Εσθονία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες επελέγησαν για να εξασφαλίσουν την καλή αντιπροσώπευση σχολείων υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας και ποικίλων νομοθετικών και παιδαγωγικών πλαισίων σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η έρευνα περιελάμβανε εκτεταμένες έρευνες στο πεδίο και συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους.

Τον Φεβρουάριο του 2012, το European Schoolnet δημοσίευσε μια έκθεση που περιέγραφε τη φάση της έρευνας και τη συγκεκριμένη διαδικασία σχεδιασμού της πύλης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2011.

Η πλήρης έκθεση έρευνας μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ.

Ιδρυτικά ενδιαφερόμενα μέρη

Η ετικέτα eSafety ξεκίνησε ως σχέδιο πολλαπλών φορέων. Η Βρετανία, το Φλαμανδικό Βέλγιο, η Ιταλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν τις αυξανόμενες ανάγκες των σχολείων σε βοήθεια και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το European Schoolnet για την αντιμετώπιση του χάσματος. Η κοινοπραξία έχει υποστηριχθεί στις δράσεις της μέσω Υπουργείων Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανισμών στην Αυστρία, την Εσθονία και την Ισπανία και επεκτείνεται σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Γίνε συνέταιρος

 

Παρόν και μέλλον

Αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της διαδικτυακής ασφάλειας καθώς και τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα της πρωτοβουλίας για την ετικέτα eSafety, το έργο eSafety Label +, Γίνε ο επόμενος πρωταθλητής ψηφιακής ασφάλειας, χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος Erasmus + και αποσκοπεί να:

  • ενδυναμώσει τους πρωταθλητές eSafety
  • χαρτογραφήσει τις τρέχουσες ανάγκες και βασικές προτεραιότητες για τα ευρωπαϊκά σχολεία
  • μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ μιας ευρείας κοινότητας εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων, συντονιστών ΤΠΕ και ολόκληρου του σχολικού οικοσυστήματος.

Μάθετε περισσότερα για το έργο στην ειδική περιοχή αυτής της πύλης.

Επισκεφθείτε την περιοχή του eSafety Champion.