What is Online Safety?

Ezen a portálon gyakran találkozhat az eBiztonság, internet- és online biztonság kifejezésekkel, melyek sokféleképpen definiálhatók. A Wikipédia szerint az online biztonság

annak ismerete, hogyan maximalizálhatjuk a felhasználó személyes biztonságát a magántermészetű információk és magántulajdonnal kapcsolatos, internethasználatból adódó biztonsági kockázatok tekintetében az internet használat során, illetve hogyan védhetjük meg magunkat a számítógépes bűnözéstől általában. Wikipedia definition

Egy olyan világban, ahol az oktatásban egyre nagyobb mértékben alkalmaznak digitális technológiákat és online eszközöket, kiemelkedően fontos, hogy az iskolák olyan online környezetet biztosítsanak diákjaiknak és munkatársaiknak, ahol kockázatok nélkül profitálhatnak az internet nyújtotta lehetőségekből.

Hogyan érhető el mindez?

Az eBiztonság Minősítéssel igyekszünk minden olyan, az online biztonsággal kapcsolatos kérdésben segítséget nyújtani az iskoláknak, ami a diákokat, szülőket vagy munkatársakat érintheti. Az eBiztonság minősítési folyamatának köszönhetően az iskolák előre meghatározott kritériumok alapján tekinthetik át, hogy mik az erősségeik és gyengeségeik, illetve melyek azok az online biztonságot érintő területek, amelyek tekintetében további előrelépés szükséges. Az eBiztonság Minősítés során három jól körülhatárolható online biztonsággal kapcsolatos területet különböztetünk meg: infrastruktúra, szabályzat, gyakorlat.

Infrastruktúra

Az internet szinte korlátlan előnyöket és lehetőségeket biztosít, ugyanakkor használata kockázatokkal jár. A pozitív tartalmak mellett sok olyan káros vagy problémás oldal is létezik, amelyektől az iskoláknak meg kell védeniük a gyerekeket és a fiatalokat. A szűrés és monitorozás két olyan módszer, amelyet az iskolák alkalmazhatnak ennek érdekében, de ezek természetesen csak részleges megoldást jelentenek: az oktatásnak, tájékoztatásnak is nagyon fontos szerep jut.

Néhány példa az ide kapcsolódó értékelési kritériumokból:

 • Az iskolai hálózat védett és biztonságos?
 • Megbízható internetszolgáltatót használnak?
 • Használnak tartalomszűrésre vagy monitorozásra alkalmas eszközöket?

Szabályzat

Manapság az iskoláknak már mindenre van szabályzatuk, de ezek csak akkor lehetnek hatékonyak, ha ténylegesen arra adnak választ, ami az iskolában vagy intézményen belül történik. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ahogy a dolgok változnak, a szabályzatokat is át kell dolgozni, rendszeresen frissíteni – ez pedig különösen igaz az online biztonság területére. Minden érintett felet (diákokat, munkatársakat, szülőket) be kell vonni az iskolai szabályzat kidolgozásába és felülvizsgálatába, ha azt szeretnék, hogy ezek a szabályozások hatékonyak legyenek, és ténylegesen hozzájáruljanak ahhoz, hogy egy biztonságos környezetet tudjanak kialakítani és fenntartani a diákok és a munkatársak számára.

Néhány példa az ide kapcsolódó értékelési kritériumokból:

 • Van az iskolának hatékony, jól működő szabályzata és gyakorlata?
 • Van az iskolának az internethasználatra vonatkozó szabályzata/elfogadható felhasználási irányelve? Mindenki tud róla?
 • Az iskolai bántalmazás elleni szabályzat az online bántalmazásra is kitér?
 • Léteznek hatékony szankciók arra az esetre, ha valaki megsérti a szabályokat?
 • Jelöltek ki internetbiztonságért felelős koordinátort?

Gyakorlat

A világ legjobb szűrőprogramja sem elég ahhoz, hogy megvédjük a gyerekeket és a fiatalokat, ha elkezdik használni az internetet. Csak a YouTube-ra több száz órányi videotartalom kerül fel percenként, ami jól mutatja, hogy a tartalomszűrés és monitorozás mellett miért van szükség az oktatásra, felvilágosításra is.

Tudják a diákok, hogy mit kell tenniük, ha valami rosszat vagy nem oda illőt tapasztalnak? Tudják, hogyan kell ezt jelezniük, nem csak a tanáruknak vagy a szüleiknek, de az általuk használt oldal tulajdonosának is? Az oktatás elengedhetetlen és mindig a tantervbe ágyazottan, progresszív módon, a diákok életkorához kell igazodnia.

Az online biztonság nem tekinthető egy, a tananyagot kiegészítő plusz tudásnak, nem lehet hatékonyan megtanítani néhány különálló alkalom vagy például egy „biztonságos internet nap” keretében.

Néhány példa az ide kapcsolódó értékelési kritériumokból:

 • Tanulnak a gyerekek az e-biztonságról – hol, milyen módon?
 • A munkatársak – a támogató munkatársakat is beleértve – részesülnek ilyen irányú képzésben?
 • Van az iskolában e-biztonságért felelős személy, kapcsolattartó?
 • Az iskola vezetősége kellően tisztában van az e-biztonság fontosságával?