About

Saugios e. erdvės ženklas yra Europos mokyklų akreditavimo ir pagalbos sistema, siekianti užtikrinti saugią ir turiningą mokyklos aplinką, kur internetinės technologijos taptų svarbia mokymo ir mokymosi patirties dalimi.

Saugios e. erdvės ženklo svetainės tikslas – būti pagrindine vieta, kurioje mokytojai, mokyklų vadovai ir IKT administratoriai galėtų

  • įvertinti savo mokyklos e. erdvės saugumą;
  • imtis veiksmų jai tobulinti ir stiprinti;
  • keistis geriausia patirtimi su kolegomis.

Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės dėka mokyklos gali įvertinti savo elektroninę erdvę infrastruktūros, taisyklių ir patirties atžvilgiu, atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius standartus.

Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės nariais jau yra beveik 4 000 mokytojų, mokyklų ir kitų organizacijų (švietimo ministerijų, universitetų, saugesnio interneto centrų ir kt.) atstovų iš 38 šalių!

Saugios e. erdvės ženklas – kaip jis atsirado?

Saugumo internete samprata nuolat kinta ir apima naudotojų įgūdžius, požiūrį ir elgesį internetinėje erdvėje, jų pasiekiamą turinį bei veiklos aplinkybes. Suprasdamos augantį pagalbos mokykloms poreikį naudojant technologijas mokymo procese, dalis pirmaujančių technologijų bendrovių ir švietimo ministerijų suvienijo pajėgas su Europos mokyklų tinklu "European Schoolnet".

2012 m. šis susivienijimas tapo Saugios e. erdvės ženklo bendruomene.

Bandomoji programa

Pirmą kartą Saugios e. erdvės ženklo projektas viešai pristatytas 2012 m. minint Saugesnio interneto dieną. Po to tęsėsi dvejų metų bandymų laikotarpis, per kurį mokyklos išbandė svetainę, jos augančias galimybes ir įvairių kalbų atmainas. Mokyklų atsiliepimai padėjo suformuoti teikiamų Saugios e. erdvės ženklo paslaugų pobūdį ir sukurti mokyklų vertinimo ir akreditavimo priemones.

Atsižvelgiant į atsiliepimus ir poreikius, buvo parengtas veiksmų planas, kurį kiekviena mokykla, užpildžiusi vertinimo formą, gali atsisiųsti ir taikyti savo veikloje. Veiksmų planas atspindi esamą mokyklos e. saugumo padėtį ir sritis, kurias reikėtų gerinti. Saugios e. erdvės ženklas buvo kuriamas atsižvelgiant į jau veikiančias nacionalines ir europines iniciatyvas.

Tyrimų programa

Prieš kuriant svetainę, išsamūs tyrimai buvo atlikti įvairiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje (Flandrijoje), Estijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Šios šalys buvo pasirinktos, kad būtų atstovaujamos mokyklos tiek ir daug vartojančios technologijas, tiek ir mažai, taip pat taikančios skirtingas saugios e. erdvės teisines ir pedagogines sistemas. Atliekant tyrimus, buvo išanalizuota plati informacija, surengtos diskusijos su suinteresuotųjų šalių atstovais.

2012 m. vasarį Europos mokyklų tinklas „European Schoolnet"" paskelbė ataskaitą, kurioje aprašyti tyrimų etapai ir svetainės kūrimo procesas, vykęs nuo 2011 m. birželio iki gruodžio.

Atsisiųsti ataskaitą galima čia.

Suinteresuotosios šalys

Saugios e. erdvės ženklas – tai daugiašalis projektas, pradėtas pirmaujančių įmonių („Kaspersky Lab"", „Liberty Global"", „Microsoft"", „Telefonica"") kartu su Europos valstybių švietimo ministerijomis (Belgijos (Flandrijos), Italijos ir Portugalijos), pripažinus augantį pagalbos mokykloms poreikį ir nusprendus susidariusią problemą išspręsti sujungus savo pajėgas su Europos mokyklų tinklu „European Schoolnet"". Konsorciumo veiksmus parėmė Austrijos, Estijos ir Ispanijos švietimo ministerijos bei švietimo organizacijos; juos remia vis daugiau Europos šalių.

Tapkite partneriu

Dabartis ir ateitis

Atsižvelgiant į augantį Saugios e. erdvės ženklo iniciatyvos populiarumą ir sukauptą saugumo internete patirtį, naujam projektui „Tapk kitu Saugios e. erdvės ženklo lyderiu” buvo skirtas programos „Erasmus+“ finansavimas. Projektu siekiama

  • suteikti galimybių tobulėti saugumo internete lyderiams;
  • surinkti informaciją apie dabartinius Europos mokyklų poreikius ir pagrindinius prioritetus;
  • pasidalinti gerąja patirtimi su visa mokytojų, mokyklų vadovų, IKT koordinatorių ir kitų mokyklos narių bendruomene.

Sužinokite daugiau apie šį projektą.

Apsilankykite Saugios e. erdvės lyderių puslapyje.