What is Online Safety?

Saugi e. erdvė, saugumas internete, saugumas elektroninėje erdvėje – tai sąvokos, kurių daugiausia rasite šioje svetainėje. Pagal Wikipedia apibrėžimą, saugumas internete yra

žinios, kaip vartotojui apsaugoti jo asmeninę informaciją bei nuosavybę nuo pavojų, kylančių naudojantis internetu, taip pat nuo kompiuterinių nusikaltimų apskritai. Wikipedia definition

Pasaulyje, kuriame technologijos ir internetinės priemonės vis labiau naudojamos švietimo procese, labai svarbu, kad mokyklos užtikrintų tokią aplinką, kurioje mokiniai ir darbuotojai galėtų aktyviai ir su minimalia rizika išnaudoti interneto teikiamus privalumus.

Kaip tai įgyvendinti?

Kurdami Saugios e. erdvės ženklo bendruomenę, siekiame padėti mokykloms užtikrinti mokinių, jų tėvų ir mokyklos darbuotojų saugumą internete. Pasinaudoję siūloma akreditavimo galimybe, galite įsivertinti savo mokyklos elektroninės erdvės saugumą bei sužinoti stipriąsias bei tobulintinas sritis. Saugios e. erdvės sistema apima tris svarbias saugesnio interneto mokykloje temas: infrastruktūrą, taisykles ir patirtį.

Infrastruktūra

Internetas suteikia daugybę privalumų ir galimybių, tačiau taip pat kelia pavojų. Be teigiamo turinio, jame galima rasti ir netinkamų nepilnamečiams ar žalingų svetainių, nuo kurių mokyklos turėtų apsaugoti vaikus ir jaunuolius. Filtravimas ir stebėjimas – tai du metodai, kuriuos mokyklos gali taikyti, tačiau, žinoma, tai yra ribotas problemos sprendimas: saugesnio interneto švietimas taip pat labai svarbus.

Štai keli infrastruktūros vertinimo kriterijų pavyzdžiai:

 • Ar mokyklos tinklas yra apsaugotas?
 • Ar interneto paslaugų teikėjas yra patikimas?
 • Ar naudojate filtravimo bei stebėsenos priemones?

Taisyklės

Šiandien mokyklos susikuria taisykles visoms savo veiklos sritims, tačiau šios taisyklės veiksmingos tik tada, jei jos iš tikrųjų atspindi tai, kas vyksta mokykloje ar organizacijoje. Taip pat svarbu suprasti, kad situacija nuolat keičiasi, todėl taisyklės turi būti reguliariai peržiūrimos, ir tai ypač aktualu saugumui internete užtikrinti. Visos suinteresuotosios šalys (mokiniai, darbuotojai ir tėvai) turėtų dalyvauti kuriant ir atnaujinant šias taisykles siekiant, kad jos būtų veiksmingos ir tikrai padėtų kurti ir išlaikyti saugią aplinką mokiniams ir darbuotojams.

Štai keli taisyklių vertinimo kriterijų pavyzdžiai:

 • Ar mokykla yra parengusi veiksmingas taisykles ar jų rinkinį?
 • Ar naudojate atsakingo elgesio taisykles? Ar visi apie jas žino?
 • Ar jūsų taisyklės kovai su patyčiomis apima ir internetinių patyčių prevenciją?
 • Ar veiksmingos sankcijos už taisyklių pažeidimus?
 • Ar paskyrėte saugumo internete koordinatorių?

Patirtis

Net geriausių filtravimo priemonių nepakanka, kad naršydami internete vaikai ir jaunuoliai būtų visiškai saugūs. Pavyzdžiui, kiekvieną minutę į „YouTube"" įkeliami šimtai valandų vaizdo įrašų, todėl saugaus elgesio internete švietimas yra būtinas šalia filtravimo ar stebėsenos priemonių. Kai internete nutinka kas blogo, ar mokiniai žino, kaip tokias problemas spręsti? Ar jie žino, kaip pranešti apie aptiktą netinkamą turinį – ne tik mokytojui ar tėvams, bet svetainės administratoriams?

Švietimas yra bene svarbiausias elementas, be to, jis turi būti pritaikytas mokinių amžiui, nuolatinis ir įtrauktas į mokymo programas. Saugumo internete švietimas negali apsiriboti vienkartinėmis akcijomis.

Štai dalis patirties vertinimo kriterijų pavyzdžių:

 • Ar vaikai mokomi saugiai elgtis internete – kur ir kaip?
 • Ar mokyklos personalas dalyvauja mokymuose?
 • Ar turite vieną atsakingą asmenį mokykloje, į kurį galima kreiptis saugumo internete klausimais?
 • Ar mokyklos vadovai pakankamai suvokia saugios mokyklos elektroninės erdvės svarbą?