eSafety Champions

eSafety Label+: Become the next eSafety Champion

eSafety Label+ logoeSafety Label+: Become the next eSafety Champion’ is an Erasmus+ project aiming to mobilise and foster the exchange of knowledge and best practices among a wide community of European teachers and other school actors to better equip schools for a safe and responsible digital future.

Anti-cyberbullying charter

Language: English

An example of an initiative of children from primary school in Prague 3. In cooperation with teachers, a Charter against Cyberbullying was created, whose statement identifies the basic risks of today's Internet and the concerns of children and youth about their safety in this environment. By signing, children can confirm their agreement to the text, subscribe to the message, and confirm that they will behave in the online space according to the principles of safe use of online technologies that the Charter also contains.

Download the education material (EN)


Language: Czech

Příklad iniciativy dětí ze základní školy v městské části Prahy 3. Ve spolupráci s pedagogy vznikla Charta proti kyberšikaně, jejíž prohlášení pojmenovává základní rizika současného internetu a obavy dětí a mládeže o svou bezpečnost v tomto prostředí. Svým podpisem mohou děti potvrdit svůj souhlas s jejím zněním, přihlásit se k jejímu poselství a potvrdit, že se budou v online prostoru chovat podle zásad bezpečného užívání online technologií, které charta také obsahuje.

Download the education material (CZ)