eSafety Champions

eSafety Label+: Become the next eSafety Champion

eSafety Label+ logoeSafety Label+: Become the next eSafety Champion’ is an Erasmus+ project aiming to mobilise and foster the exchange of knowledge and best practices among a wide community of European teachers and other school actors to better equip schools for a safe and responsible digital future.

Cyberattack classification

Language: English

The basis for solving many incidents is the exact classification of their character. Neglecting it can lead to a poor solution and, ultimately, a lack of elimination of the causes of the incident. The same principle applies to cyber attack incidents. Their solution should always be preceded by a detailed analysis. Basic questions to help you process it, including the problem identification, are provided in the following document.

Download the education material (EN)


Language: Czech

Základem řešení mnoha incidentů je přesná klasifikace jejich charakteru. Její opomíjení může vést ke špatnému řešení a v konečném důsledku i nedostatečnému odstranění příčin, díky kterým k incidentu došlo. Stejný princip platí i pro incidenty kybernetických útoků. Jejich řešení by vždy měla předcházet podrobná analýza. Základní otázky, které ji pomohou zpracovat včetně identifikace problému, obsahuje následující dokument.

Download the education material (CZ)