eSafety Champions

eSafety Label+: Become the next eSafety Champion

eSafety Label+ logoeSafety Label+: Become the next eSafety Champion’ is an Erasmus+ project aiming to mobilise and foster the exchange of knowledge and best practices among a wide community of European teachers and other school actors to better equip schools for a safe and responsible digital future.

Cyberbullying case study

Language: English

This cyberbullying case, which took place at a Czech primary school in 2018, can be used as a model for other educational institutions where there is a high risk of cyberbullying and similar pathologies.

Download the education material (EN)


Language: Czech

Níže popsaný případ kyberšikany, který se odehrál na české základní škole v roce 2018, může být využit jako vzor pro další vzdělávací instituce, kde je vysoké riziko výskytu kyberšikany a podobných patologických jevů.

Download the education material (CZ)