eSafety Champions

eSafety Label+: Become the next eSafety Champion

eSafety Label+ logoeSafety Label+: Become the next eSafety Champion’ is an Erasmus+ project aiming to mobilise and foster the exchange of knowledge and best practices among a wide community of European teachers and other school actors to better equip schools for a safe and responsible digital future.

Personal data protection 2

Language: English

This educational resource is composed of four posters about data protection issues.

  • Password arming. The poster named "Password arming" shows in a funny way how to create strong passwords. Although the basic rules are generally known, according to statistics, near 10 % of users have passwords like "1234" or "qwerty". Thus, it is not difficult, not only for hackers, but also for common internet users, to sign in in an account protected with such passwords.
  • Personal data protection. The poster named "Protect your personal data" explains the meaning of personal data and why it is so necessary to protect them. It is not only basic information such as a name and surname, address or phone number, but also photos shared on internet or tagged by other internet users. Privacy is an issue to care especially on internet. Protecting the digital footprint is also an issue.
  • Beware of your friends. The poster named "Not everyone can be your friend" displays the main rules for a safe communication with internet users and friends. It is important to notice that communication within on social media platforms is fine but we always have to be careful. We never know who is on the other side, especially when communicating with the users known only from internet. Beware of fake profiles - Facebook calculates that approximately 20 % of the users’ profiles are fake. It is also necessary to be aware of users’ privacy, especially when it comes to children under 13 years old.
  • Dating an online groomer. The poster named "Dating an online groomer" explains the basic threat of meeting people that you only know online. Many internet users don't care about this issue, but there are lot of internet predators who tend to contact children online and invite them to meet in person. The poster also links to interesting awareness video covering this topic.

    Download the full set of documents (EN)


Language: Czech

Plakáty vytvořené dětmi s tématikou ochrany osobních údajů a osobního prostoru vůbec mají za cíl vzbudit v dětech uvědomění ceny osobních údajů a možná zneužití při jejich zveřejňování v online prostředí. V současné době masového využívání sociálních sítí si mnoho nejen mladých uživatelů neuvědomuje, že to nejcennější co mají, jsou právě jejich osobní data, která velmi ochotně sdílí v internetovém prostředí a dávají všanc všem poskytovatelům internetových služeb a aplikací, kteří je využívají ve svůj prospěch.

Je důležité si své soukromí na internetu chránit, nezveřejňovat více, než je nutné a být na pozoru před potenciálním zneužíváním osobních údajů. Pamatujme na digitální stopu, kterou po sobě každý uživatel zveřejňováním celé škály dat zanechává.