eSafety Champions

eSafety Label+: Become the next eSafety Champion

eSafety Label+ logoeSafety Label+: Become the next eSafety Champion’ is an Erasmus+ project aiming to mobilise and foster the exchange of knowledge and best practices among a wide community of European teachers and other school actors to better equip schools for a safe and responsible digital future.

Incident response plan

Language: English

The Risk Management Plan is one of the basic documents that prepares to foresee risks, estimate impacts and sets out how to deal with risk situations. It contains a list of security measures that are applied in emergencies that include natural disasters, security threats, as well as cyber attacks or ICT infrastructure security incidents (often provided by risk assessment matrix). The document provides guidance for setting up a risk management plan for school facilities.

Download the material (EN)


Language: Czech

Plán zvládání rizik je jedním ze základních dokumentů, které stanoví postup při řešení rizikových situací. Obsahuje seznam bezpečnostních opatření, které se aplikují v případech rizikového ohrožení nastalými okolnostmi, mezi které patří živelné katastrofy, bezpečnostní hrozby, ale i kybernetické útoky či bezpečnostní incidenty mířící na ICT infrastrukturu. Dokument obsahuje vodítko pro sestavení plánu zvládání rizik pro školská zařízení.

Download the material (CZ)