eSafety Champions

eSafety Label+: Become the next eSafety Champion

eSafety Label+ logoeSafety Label+: Become the next eSafety Champion’ is an Erasmus+ project aiming to mobilise and foster the exchange of knowledge and best practices among a wide community of European teachers and other school actors to better equip schools for a safe and responsible digital future.

New social media platforms

Language: English

Online life of the young generation in nowadays is characterized mainly by the abundant use of social sites. It is often difficult for educators and parents to be oriented in this world, especially when young people use more types of social networks. A frequent phenomenon is also their rapid transition between platforms and tending to current trends. In the following document we focus on actually most used social sites by young people, platforms TikTok, Instagram and Tellonym.

Download the education material (EN)


Language: Czech

Dnešní online život mladé generace je typický především hojným využíváním sociálních sítí. Pro pedagogy a rodiče bývá často komplikované se v tomto světě vyznat, a to zvlášť v případech, kdy mladí používání sociálních sítí více. Častým jevem je také jejich rychlý přechod mezi jednotlivými platformami a podléhání aktuálním trendům. V následujícím dokumentu se zaměřujeme na aktuální trendy v oblasti využívání sociálních sítí mladými, platformy TikTok, Instagram a Tellonym.

Download the education material (CZ)