eSafety Champions

eSafety Label+: Become the next eSafety Champion

eSafety Label+ logoeSafety Label+: Become the next eSafety Champion’ is an Erasmus+ project aiming to mobilise and foster the exchange of knowledge and best practices among a wide community of European teachers and other school actors to better equip schools for a safe and responsible digital future.

Security planning of ICT infrastructure

Language: English

A secure and high-quality ICT infrastructure is becoming increasingly important in the context of the ever-increasing inflow of technology into schools. Today school institutions are increasingly using digital resources (digital content, digital tools, digital assessment, administrative applications, etc.). This increase entails responsibility for school facilities to ensure that these digital resources and environments are safe. One of the necessary steps to be taken to increase the security of ICT infrastructure in school facilities is to conduct a security audit. This can be well served by the following security checklist, according to which school principals or school network administrators can assess the level of security of their ICT infrastructure and take the necessary measures to improve safety and security policies.

Download the material (EN)


Language: Czech

Bezpečná a kvalitní ICT infrastruktura se se stává v souvislosti s neustále rostoucím přílivem technologií do škol stále důležitější. Školská zařízení začínají v současnosti stále častěji využívat digitální zdroje (digitální obsah, digitální nástroje, digitální hodnocení, administrativní aplikace apod.). Tento nárůst s sebou nese odpovědnost pro školská zařízení zajistit, aby tyto digitální zdroje a prostředí byly bezpečné. Jedním z nezbytných kroků, které je třeba pro zvýšení bezpečnosti ICT infrastruktury ve školských zařízeních udělat, je provedení bezpečnostního auditu. K tomu může dobře posloužit následující bezpečnostní checklist, podle kterého mohou ředitelé škol či školní správci sítí provést vyhodnocení úrovně bezpečnosti své ICT infrastruktury a dle výsledků učinit nezbytná opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti a nastavení kvalitních bezpečnostních politik.

Download the material (CZ)