About

Značka e-varna šola je vseevropska storitev za akreditacijo in podporo šolam, katere cilj je zagotoviti varno in bogato okolje za dostop do spletnih tehnologij kot del učnega in izobraževalnega procesa.

Značka e-varna šola je mesto, namenjeno učiteljem, ravnateljem in upraviteljem informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ko gre za

  • ovrednotenje spletne varnosti svoje šole
  • ukrepe za izboljšanje in krepitev spletne varnosti
  • izmenjavo najboljših praks med vrstniki

Zahvaljujoč skupnosti Značke e-varna šola lahko šole pregledajo lastno infrastrukturo, politiko in prakse spletne varnosti v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

Skupnost Značke e-varna šola sestavlja skoraj 4.000 učiteljev in kontaktnih točk (ministrstva za izobraževanje, univerze, centri za varnejši internet itd.) iz 38 držav!

Značka e-varna šola - kako je nastala?

Kot nenehno razvijajoč se koncept, spletna varnost ali e-varnost zajema veščine in vedenje uporabnikov na spletu, vsebine, do katerih uporabniki dostopajo ter spletni kontekst v katerem delujejo. Ker šole potrebujejo vse več pomoči pri upravljanju svoje uporabe tehnologije, so se številna vodilna tehnološka podjetja in ministrstva za izobraževanje združila z Evropskim šolskim omrežjem, da bi odpravili vrzel na način, ki vključuje več deležnikov.

Pobuda za Značko e-varna šola je nastala iz te skupne zaveze leta 2012.

Pilotni program

Projekt se je uradno začel na Dan varne rabe interneta leta 2012, sledil pa je dvoletni pilotni program, v katerem so šole testirale platformo ter vse večje število funkcij in jezikovnih različic. Povratne informacije šol so oblikovale Značko e-varna šola kot storitev, ki je ponujena šolam, in zlasti kot orodje za ocenjevanje in akreditacijo.

Testno obdobje je pokazalo potrebo po prilagojenem akcijskem načrtu, ki ga šole lahko prenesejo, ko izpolnijo obrazec za ocenjevanje, ki jim pomaga razumeti njihovo trenutno stanje varnosti na spletu in ključna področja, ki jih je treba izboljšati. Značka e-varna šola je bila oblikovana tako, da je skladna s prej obstoječimi pobudami na nacionalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Raziskovalni program

Pred začetkom razvoja je potekala raziskava v različnih državah, vključno z Avstrijo, Belgijo (Flandrijo), Estonijo, Italijo, Portugalsko, Španijo in Združenim kraljestvom. Države so bile izbrane tako, da so zastopale šole z visoko in nizko stopnjo rabe tehnologije ter različne zakonodajne in pedagoške okvire spletne varnosti. Raziskava je vključevala obsežen program in intervjuje z deležniki.

Februarja 2012 je Evropsko šolsko omrežje objavilo poročilo, ki opisuje fazo raziskovanja in specifičen proces oblikovanja portala, ki je potekal od junija do decembra 2011.

Celotno raziskovalno poročilo lahko prenesete tukaj.

Ustanovni deležniki

Ustanovni deležniki

Postanite partner

Sedanjost in prihodnost

Na podlagi strokovnega znanja na področju spletne varnosti in priljubljenosti pobude Značka e-varna šola, je bil projekt Značke e-varna šola +, Postani prvak Značke e-varna šola, financiran s strani programa Erasmus + in stremi k

  • usposabljanju prvakov Značke e-varna šola
  • prikazu trenutnih potreb in ključnih prednostnih nalog za evropske šole
  • deljenju najboljših praks med učitelji, ravnatelji in upravitelji informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter celotnim šolskim ekosistemom.

Več o projektu na temu namenjenem mestu portala.

Obiščite mesto Prvak značke e-varna šola .