What is Online Safety?

E-varnost, internetna varnost ali spletna varnost so pojmi, na katere boste najpogosteje naleteli na tem portalu in jih lahko opredelimo na različne načine. Glede na Wikipedio je spletna varnost

znanje maksimiranja osebne zaščite uporabnika in osebnih podatkov pred varnostnimi tveganji, povezanimi z uporabo interneta, ter samozaščita pred računalniškim kriminalom na splošno. Wikipedia definition

V svetu, kjer se izobraževanje vedno bolj opira na tehnologijo in spletna orodja, je nujno, da šole zagotovijo spletno okolje, v katerem lahko učenci in zaposleni kar najbolje uporabljajo internet, pri čemer pa niso izpostavljeni tveganjem.

Kako lahko to storite?

Na Znački e-varna šola nameravamo pomagati šolam pri obravnavi vseh vidikov spletne varnosti za učence, starše in zaposlene. S postopkom Značke e-varna šola lahko svojo šolo ocenite glede na merila, s katerimi določite prednosti in šibkosti ter izpostavite vidike spletne varnosti, pri katerih je potreben napredek. Pristop Značke e-varna šola obravnava tri različna področja spletne varnosti - infrastrukturo, politiko in prakso.

Infrastruktura

Internet prinaša številne prednosti in priložnosti, vendar predstavlja tudi tveganja. Poleg pozitivnih vsebin je mogoče najti tudi problematične strani, pred katerimi morajo šole zaščititi otroke in mladostnike. Filtriranje in nadzor sta dve metodi, ki ju šole lahko izvajajo, vendar je to le del rešitve: zelo pomembno je tudi izobraževanje.

Nekaj primerov meril ocenjevanja na tem področju:

 • Ali je omrežje šole varno?
 • Ali uporabljate akreditiranega ponudnika internetnih storitev?
 • Ali uporabljate orodje za filtriranje / nadzor?

Politika

Šole imajo danes svoje politike na številnih področjih, vendar so te politike učinkovite le, če dejansko odražajo, kaj se v šoli ali organizaciji dogaja. Pomembno se je zavedati, da se stvari spreminjajo in da je treba te politike redno pregledovati - zlasti pri obravnavi spletne varnosti. Vse zainteresirane strani (učenci, zaposleni in starši) bi morale biti vključene v oblikovanje in posodabljanje takšnih politik, da bodo učinkovite in da bodo resnično pomagale ustvarjati in vzdrževati varno okolje za učence in zaposlene.

Nekaj primerov meril ocenjevanja na tem področju:

 • Ali ima šola nabor trdnih politik in praks?
 • Ali imate Pravilnik o sprejemljivi rabi (Acceptable Use Policy - AUP)? Ali ga vsi poznajo?
 • Ali se vaša politika proti nasilju osredotoča tudi na obravnavo spletnega nasilja?
 • Ali obstajajo učinkovite sankcije za kršitev veljavne politike?
 • Ali ste imenovali koordinatorja za spletno varnost?

Praksa

Celo najboljše filtriranje na svetu ni dovolj za zaščito otrok in mladih na spletu. Kot primer, vsako minuto se na YouTube prenese več sto ur videoposnetkov, zato je skupaj s filtriranjem in nadzorom potrebno tudi izobraževanje.

Ali učenci vedo kaj storiti, ko gre kaj narobe? Ali se zavedajo, kako nekaj prijaviti - ne samo učitelju ali staršem, ampak tudi lastniku spletnega mesta, ki ga uporabljajo?

Izobraževanje je ključnega pomena in mora biti starosti primerno, progresivno in vključeno v učni načrt. Varnost na spletu ni vijak. Tega znanja ne moremo »enkratno pritrditi« v enem dnevu, kot je npr. dan varne rabe interneta.

Nekaj primerov meril ocenjevanja na tem področju:

 • Ali je otrokom na voljo izobraževanje o spletni varnosti - kje, kako?
 • Ali so zaposleni - vključno s podpornim osebjem - usposobljeni?
 • Ali imate v šoli eno kontaktno točko?
 • Ali se vodstvena ekipa in ravnatelji šol zadostno zavedajo vprašanja spletne varnosti?